Καλώς τους!

 

 

...μια ιστοσελίδα για τις εργασίες μας στο σχολείο και δημιουργική απασχόληση στο σπίτι !