Στο χώρο αυτό θα βρείτε υλικό για τα μαθήματα Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου.

 

Ύλη του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2015-2016.

 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον οδηγίες μελέτης μαθητή.

 

 

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον διδακτικές ασκήσεις.

 

  Τράπεζα Θεμάτων για το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχες της Επιστήμης των Η/Υ.

  

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες