Κορδούλη Τέρη – Καθηγήτρια Πληροφορικής

Στην Ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε διάφορες πληροφορίες για το μάθημα της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο και Γυμνάσιο. Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση!!!