Σύγχρονα επιστημονικά θέματα    1. Διαγονιδιακά Είδη

2.  Γονιδιακή θεραπεία

3. Καρκινικά κύτταρα
4. Βλαστικά κύτταρα


5.  Aids


6. Ογκογονίδια


7. Ιστορία των Βιοεπιστημών
ΕΚΦΕ ΟΜΟΝΟΙΑΣ  


Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός MSc