Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Βίντεο
Εισαγωγή τύπουΓνωρίστε μια από τις πιο ισχυρές δυνατότητες των Λογιστικών Φύλλων. Τους τύπους! Με τη βοήθεια τους μπορούμε να κάνουμε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς εύκολα και χωρίς τον κίνδυνο αριθμητικού σφάλματος. Σε συνδυασμό με το επόμενο μάθημα θα κατανοήσετε πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε ένα τύπο. Θυμηθείτε ότι για να δημιουργήσετε ένα τύπο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το σύμβολο ίσον (=).an image
414 προβολές
Κουμπί ΆθροισμαΤο κουμπί Άθροισμα επιτρέπει την εισαγωγή των βασικών συναρτήσεων Άθροισμα, Μέσος Όρος, Καταμέτρηση, Μέγιστο και Ελάχιστο. Μια συνάρτηση υποκαθιστά δύο ή περισσότερα βήματα υπολογισμών κάνοντας τη δημιουργία τύπων ευκολότερη. an image
210 προβολές
Εισαγωγή συνάρτησηςΕκτός από τις βασικές συναρτήσεις ( Άθροισμα, Μέσος όρος, Καταμέτρηση, Μέγιστο Ελάχιστο) το Microsoft Excel διαθέτει ένα πλούσιο σύνολο έτοιμων τύπων, που ονομάζονται συναρτήσεις. Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η χρήση δύο συναρτήσεων, ημίτονο και στρογγυλοποίηση, για να εξοικειωθείτε με την εισαγωγή τους και την επιλογή των ορισμάτων τους.an image
263 προβολές
Περιοχή κελιών σαν όρισμαΟι συναρτήσεις δεν δέχονται ως ορίσματα μόνο αριθμούς. Δείτε στο μάθημα πως θα επιλέξετε ως όρισμα μια περιοχή κελιών. an image
173 προβολές
Βοήθεια! ... για αυτή τη συνάρτησηΤα Υπολογιστικά Φύλλα διαθέτουν ένα πλούσιο σύνολο συναρτήσεων καθιστώντας την παρουσίαση όλων απαγορευτική. Ευτυχώς το σύστημα βοήθειας του Microsoft Excel σας επιτρέπει σχετικά εύκολα, όχι μόνο να αντλήσετε πληροφορίες για τις συναρτήσεις, άλλα παρέχει και παραδείγματα που μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε σε ένα φύλλο εργασίας. an image
162 προβολές
Σύνθετες ΕκφράσειςΜέχρι τώρα είδαμε τον τρόπο δημιουργίας απλών τύπων με την εισαγωγή μιας μαθηματικής έκφρασης ή την εισαγωγή μιας συνάρτησης. Ας δούμε πως θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε την τιμή μιας σύνθετης έκφρασης που αποτελείται από περισσότερες από μία συναρτήσεις, αναφορές κελιών και σταθερές τιμές. Επίσης θα μάθουμε να εισάγουμε τους βασικούς τελεστές όπως:

+ : Πρόσθεση - : Αφαίρεση * : Πολλαπλασιασμός / : Διαίρεση ^ : Ύψωση σε δύναμη
an image
167 προβολές