Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Βίντεο
Δημιουργία Συγκεντρωτικού ΠίνακαΟι Συγκεντρωτικοί πίνακες αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων, καθώς επιτρέπουν την ομαδοποίηση, τον συσχετισμό και τη σύγκριση των δεδομένων. Στο φύλλο εργασίας Πωλήσεις διατηρούμε το ιστορικό πώλησης πέντε προϊόντων σε τρεις περιοχές. Χρησιμοποιώντας ένα συγκεντρωτικό πίνακα θα απαντήσουμε στο ερώτημα Ποιες ήταν οι συνολικές ποσότητες πώλησης κάθε προϊόντος;

Στα επόμενα μαθήματα αυτής της ενότητας δεν παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας ενός συγκεντρωτικού πίνακα.

an image
683 προβολές
Ένα πεδιο στήλης - ένα γραμμήςΜετά τη δημιουργία ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα η σωστή επιλογή των πεδίων γραμμών, στηλών και τιμών θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε σε ένα πλήθος ερωτημάτων. Σ' αυτό το μάθημα θα απαντήσουμε στο ερώτημα: Στην περιοχή της Αθήνας ποιο προϊόν παρουσίασε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, το Προϊόν 1 ή το Προϊόν 2;

Αν δε θυμάστε τον τρόπο δημιουργίας ενός συγκεντρωτικού πίνακα δείτε το βίντεο του πρώτου μαθήματος της ενότητας Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα.

an image
236 προβολές
Δύο πεδία γραμμήςΓια να εμφανίσουμε τις συνολικές ποσότητες πώλησης ανά προϊόν αλλά και την ανάλυση των πωλήσεων ανά περιοχή, θα δημιουργήσουμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα με δύο πεδία γραμμών.

Αν δε θυμάστε τον τρόπο δημιουργίας ενός συγκεντρωτικού πίνακα δείτε το βίντεο του πρώτου μαθήματος της ενότητας Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα.

an image
175 προβολές
Ρυθμίσεις ΠεδίουΕισάγοντας ένα αριθμητικό πεδίο στην περιοχή τιμές κατά τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού πίνακα αυτόματα υπολογίζεται το άθροισμα των τιμών του. Για να υπολογίσουμε κάποιο άλλο μέγεθος θα πρέπει να μεταβάλλουμε τις ρυθμίσεις πεδίου. an image
177 προβολές
Συγκεντρωτικό ΓράφημαΣτα δύο πρώτα μαθήματα συγκρίναμε τις ποσότητες πώλησης ανά προϊόν και ανά περιοχή. Ωστόσο δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από την οπτική σύγκριση αριθμητικών τιμών με τη χρήση γραφημάτων. Δείτε στο βίντεο πως θα δημιουργήσουμε ένα Συγκεντρωτικό Γράφημα. an image
181 προβολές