Άλγεβρα B΄ Λυκείου

 Τριγωνομετρία
Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις Oι τέσσερις βασικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις H ημx με την CabriJava Mία γραφική παράσταση με την CabriJava Σχεδίαση ημιτονοειδών κυμάτων Δείτε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

y1=cos(x), y2=cos(x/2), y3=2*cos(x/2) Aσκήσεις Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α Η συνάρτηση f(x)=αημx+βσυν(x)

Πολυώνυμα-Πολυωνυμικές εξισώσεις Πολυώνυμα Διαίρεση πολυωνύμων Πολυωνυμικές εξισώσεις Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές   Πρόοδοι Ακολουθίες Αριθμητική πρόοδος Γεωμετρική πρόοδος Άθροισμα άπειρων όρων γεωμετρικής προόδου   Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση  Εκθετική συνάρτηση Άσκηση 1 Β΄ομάδας, σελ. 132 Λογάριθμοι Λογαριθμική συνάρτηση

Γεωμετρία Β΄ Λυκείου

Μετρικές σχέσεις Ορθές προβολές Το Πυθαγόρειο Θεώρημα Γεωμετρικές κατασκευές Γενίκευση του Πυθαγορείου Θεωρήματος Θεωρήματα Διαμέσων Βασικοί γεωμετρικοί τόποι   το καρδιοειδές του Πασκάλ Τέμνουσες κύκλου   Εμβαδά Πολυγωνικά χωρία Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων Εμβαδόν παραλληλογράμμου Εμβαδόν τριγώνου Εμβαβόν τραπεζίου Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου Λόγος εμβαδών ομοίων τριγώνων - πολυγώνων

 

 

Κατασκευή δύο Κανονικών Πολυγώνων με χρήση Κουμπιών

To πρόβλημα της χρυσής τομής και η κατασκευή της πλευράς του κανονικού 10-γώνου

2 (1ο , 2ο)αρχεία (σε σχέση με το παραπάνω) στην καινούρια έκδοση του Geogebra (Cas Test version)

Ένας σταυρός σχεδιασμένος με τη βοήθεια του τετραγώνου

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέματα Γεωμετρίας

1) Θέματα Ιουνίου 2005

 

 Mαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Διανύσματα Η έννοια του Διανύσματος Πρόσθεση και αφαίρεση Διανυσμάτων Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα Συντεταγμένες στο Επίπεδο Εσωτερικό γινόμενο Διανυσμάτων Γενικές Ασκήσεις στα Διανύσματα Η Ευθεία στο Επίπεδο Εξίσωση Ευθείας Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας Εμβαδόν Τριγώνου Κωνικές Τομές Ο Κύκλος

    Aσκήσεις  ένας γεωμετρικός τόπος   Η Παραβολή μια παραβολή που μετασχηματίζεται Η Έλλειψη μία έλλειψη που μετασχηματίζεται σε υπερβολή Η Υπερβολή σχεδίαση μιας υπερβολής με την JavaSketchpad

  Θεωρία Αριθμών Η Μαθηματική Επαγωγή Ευκλείδια Διαίρεση Διαιρετότητα Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης - Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο Πρώτοι Αριθμοί Η Γραμμική Διοφαντική Εξίσωση

 
Πίσω στα Μαθηματικά και Πληροφορική