Αρχείο για Οκτωβρίου 4th, 2010

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση με αριθμ.πρωτ. 104147/Γ6/25-8-2010 και αριθμό  ΦΕΚ 1387/τΒ΄/2-9-2010, για τις αναθέσεις μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou