Αρχείο για Μαρτίου 21st, 2012

Η Επιστημονική Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ( ΕΠ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Δ. ), στο πλαίσιο της επιστημονικής επιμόρφωσης των μελών της και γενικότερα των καθηγητών Αγγλικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, διοργάνωσε την Τρίτη 13 Μαρτίου 2012, από τις 5.30μμ μέχρι τις 8.30μμ, στις εγκαταστάσεις του 7ου Γυμνασίου Ρόδου εργαστήριο πληροφορικής με θέμα: “Η ιστοεξερεύνηση (webquest) ως τεχνική διδασκαλίας”.

Την εισήγηση και το εργαστήριο παρουσίασε η Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κ. Τσαμπίκα Καράκιζα.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκε η παιδαγωγική αξία της χρήσης της ιστοεξερεύνησης, έγινε ανάλυση της δομής των ιστοεξερευνήσεων, παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν παραδείγματα δημοσιευμένων ιστοεξερευνήσεων, μοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και οι εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν τη δημιουργία δικών τους ιστοεξερευνήσεων.

Ήταν γενική η πεποίθηση των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το εργαστήριο ότι η ιστοεξερεύνηση είναι ένα χρήσιμο και ελκυστικό διδακτικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με τη συμβατική διδασκαλία για να εκπαιδεύσει τους μαθητές στη συνεργατικότητα και ομαδική εργασία, στην παραγωγή καθοδηγημένου ερευνητικού έργου βασισμένου σε αξιόπιστες πηγές, στη διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται καθώς και στην αυτοαξιολόγησή τους. Όλο το υλικό του εργαστηρίου βρίσκεται αναρτημένο στο blog της ΕΠ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.Δ. στη διεύθυνση epekaded.blogspot.com Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou