Αρχείο για Μαρτίου 12th, 2013

Στο πλαίσιο των δράσεων για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό που οι σχολικές μονάδες κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν στις 6 Μαρτίου (α. π. 26926/Γ1/26-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Π. Ε. και 26871/26-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Δ. Ε.), έχει σταλεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου, μέσω της ΔΔΕ, υλικό που μπορεί αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη σχετικών δράσεων. Οι δράσεις αυτές θα καταγραφούν από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και θα σταλούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω e-mail στις 15 Μαρτίου 2013.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό υλικό εδώ.

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou