Posts Tagged “Δημοτικό”

Από τον συνάδελφο Παναγιώτη Τσιωτάκη πήραμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω:

Σας καλωσορίζουμε στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΗΚΕΠ). Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την επιστημονική καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιου Τζιμογιάννη. Αποτελεί συνέχεια της συμμετοχής μας στην Ομάδα Ανάπτυξης του νέου Προγράμματος Σπουδών και έχει ως στόχο την παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών Πληροφορικής των σχολείων που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για την Πληροφορική και τις ΤΠΕ, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, αξιοποιώντας τεχνολογίες και μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) τη δημιουργία, ανάπτυξη και υποστήριξη μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, η οποία θα σχεδιάζει και θα συνδιαμορφώνει διδακτικές παρεμβάσεις, θα μοιράζεται και θα αξιολογεί εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικά σενάρια, εμπειρίες και κάθε στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του νέου Προγράμματος Σπουδών στην εκπαιδευτική πρακτική ή στην ανάδειξη σημείων που χρήζουν αλλαγών τη διερεύνηση και μελέτη μιας διαφορετικής προσέγγισης ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία υιοθετεί τις αρχές των κοινοτήτων πρακτικής, με στόχο την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της πράξης.

Το πρόγραμμα αυτό δεν χρηματοδοτείται από κάποιο φορέα. Όλοι οι συμμετέχοντες (διδάσκοντες, ειδικοί επιστήμονες και εκπαιδευτικοί) θα εμπλακούν και θα διαθέσουν το χρόνο τους σε εθελοντική βάση. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Άλλαξε, τελικά, η περσινή ρύθμιση για τη βαθμολογία του μαθήματός της Πληροφορικής στα Δημοτικά με ΕΑΕΠ . Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ.

Comments Κανένα σχόλιο »

Όταν καθιερώθηκε η διδασκαλία της Πληροφορικής στα πιλοτικά δημοτικά σχολεία με το αναμορφωμένο πρόγραμμα, ένα από τα πρώτα ζητήματα που προέκυψε ήταν η αναγκαιότητα να υπάρξει θεσμοθέτηση του εργαστηρίου πληροφορικής του δημοτικού σχολείου καθώς και των κανόνων που θα διέπουν τη λειτουργία του. Η εμπειρία που συγκεντρώθηκε την προηγούμενη χρονιά έκανε ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη αυτή, αφού πολλά εργαστήρια ήταν τέτοια μόνο κατ΄ όνομα: Σε πολλές περιπτώσεις οι χώροι ήταν ανεπαρκείς ως προς την έκταση με αποτέλεσμα να συνωστίζονται παιδιά και μηχανήματα, χρησιμοποιούμενοι ακόμα και για αποθήκες ή για άλλες χρήσεις του σχολείου, ακατάλληλοι ως προς τις εγκαταστάσεις, συχνά χωρίς ασφαλείς καλωδιώσεις, χωρίς γενικότερες συνθήκες ασφαλείας που απαιτούνται σε τέτοιους χώρους, πολύ περισσότερο όταν εκεί υπάρχουν 20-30 παιδιά. Είναι αλήθεια πως σε πολλές περιπτώσεις, και ειδικά εκεί που διευθυντές και σύλλογοι διδασκόντων μετά από παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού πληροφορικής ευαισθητοποιήθηκαν εγκαίρως, λήφθηκαν μέτρα και υπήρξε βελτίωση.

Παρόλ? αυτά μέχρι και το τέλος της χρονιάς τα ερωτήματα και τα αντίστοιχα αιτήματα έμεναν σταθερά: Ποιες πρέπει τελικά να είναι οι τυποποιημένες προδιαγραφές για ένα εργαστήριο Πληροφορικής στο δημοτικό σχολείο? Ποιος θα έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωσή του? Ποιος για τη λειτουργία του? Ποιοι και πότε θα μπορούν να το χρησιμοποιούν? Τι θα γίνει με τα λογισμικά? Με τον εξοπλισμό? Με την ασφάλεια? Πως θα σχετίζονται τα 10 λαπτοπ που ήρθαν στα σχολεία αυτά με το εργαστήριο και τη λειτουργία του? Και τελικά, ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού Πληροφορικής στο δημοτικό? Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Εδώ και μερικές μέρες ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας για τα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής των Δημοτικών σχολείων.

Δείτε περισσότερα.


Comments Κανένα σχόλιο »

Στο https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE9KYWQ0cDVVelhLQnhyczg5aHVXNHc6MQ θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο για τη Διερεύνηση των Απόψεων των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. , σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους. Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τον συνάδελφο Τζιαφέτα Κωνσταντίνο, μέχρι πέρσι αναπληρωτή στα σχολεία της Καρπάθου και της Έμπωνας σε συνεργασία με μένα, και αποτελεί εργαλείο μιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Ο συνάδελφος Σταύρος Σαχτούρης, καθηγητής Πληροφορικής στο 2ο Δημοτικό σχολείο της Κω, μου έστειλε link για την ιστοσελίδα του σχολείου του http://2dim-ko.dod.sch.gr που ουσιαστικά είναι το blog http://blogs.sch.gr/2dimko. Η σελίδα περιέχει συνδέσμους σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου,  και άλλους. Περιέχει επίσης  δραστηριότητες του μαθήματος που έγιναν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής στο συγκεκριμένο σχολείο, με στόχο να δοθεί ευκαιρία αλλά και αφορμή και σε άλλους συναδέλφους στα δημοτικά να αναρτήσουν δικό τους υλικό ή δραστηριότητες. Συνέχεια… »

Comments Κανένα σχόλιο »

Blog created by Maria Samiou