Βλαβερό Λογισμικό
Μια Ιστοεξερεύνηση για Ιούς, Σκουλίκια και ΔούρειουςΊππους

Εισαγωγή  

Εισαγωγή

Ο σκοπός της Ιστοεξερεύνησης αυτής είναι να μάθουν οι μαθητές για το Βλαβερό Λογισμικό. Ως Βλαβερό Λογισμικό ορίζεται οποιοδήποτε πρόγραμμα στον υπολογιστή το οποίο μπορεί να απειλήσει την ασφάλεια του χρήστη και του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παρουσιάζεται με διάφορες μορφές: ιοί (virus), σκουλήκια (worms), Δούρειοι Ίπποι (trojan horses), ιοί μακροεντολών (macro viruses) καθώς και ιοί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail viruses).

Στην Ιστοεξερεύνηση αυτή οι μαθητές θα ερευνήσουν τα είδη του βλαβερού λογισμικού, θα μάθουν για το ποιοι δημιουργούν τέτοια προγράμματα, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον υπολογιστή μας από τέτοια προγράμματα καθώς και πόσο κοστίζει η αντιμετώπισή τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω έρευνας καθώς και με την παραγωγή πρωτότυπων σχετικών με το θέμα εργασιών από μέρους των μαθητών.

 

Ομάδα Στόχος
Στόχοι
Διαδικασία
Πηγές
Αξιολόγηση
Συμπεράσματα
Σελίδες Μαθητών