Λόγοι που οδηγούν σε αντικοινωνική συμπεριφορά

Ελλιπής κοινωνικοποίηση:Το άτομο  για διάφορους λόγους δεν μπόρεσενα εσωτερικεύσει τους κανόνες και τις αξίες μιας κοινωνίας.

Τρόπος αυτοπραγμάτωσης: τα άτομα  τα οποία που παραβιάζουν τα όρια των κανόνων συνήθως περιθωριοποιούνται και στιγματίζονται κοινωνικά. Η αποκλίνουσα συμπεριφορά είναι πολλές φορές ένας τρόπος  αυτοβεβαίωσης και αυτοπραγμάτωσης.

Οι καθ’ έξιν  ή κατ’ επάγγελμα εγκληματίες οι οποίοι περνούν μεγάλα διαστήματα εγκλεισμού (ιδρυματοποίηση) προτιμούν τον εγκλεισμό από την ελευθερία επειδή μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα νοιώθουν αποδεκτοί και δεν έχουν προβλήματα επικοινωνίας , όπως στον  «‘εξω» στον κόσμο.

Δεν υπάρχουν εικόνες σε αυτή την συλλογή