Ηλεκτρονικό έγκλημα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας,  ανάπτυξη  των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφοριών (Τ.Π.Ε) και η ευρύτατη χρήση του διαδικτύου έχουν επιφέρει επαναστατικές αλλαγές  σε όλους τους τομείς της ζωής μας (εργασία, συναλλαγές, εκπαίδευση, διασκέδαση κ.τ.λ). Με το διαδίκτυο αναπτύσσονται τεράστιες δυνατότητες χρήσης αλλά και κατάχρησης στην ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων. Ως  «ηλεκτρονικό έγκλημα»  θεωρούνται  οι αξιόποινες πράξεις που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων. Ανάλογα με τον τρόπο τέλεσης διαχωρίζονται σε εγκλήματα τελούμενα με τη χρήση  ηλεκτρονικών  υπολογιστών και σε κυβερνοεγκλήματα, εάν τελούνται μέσω διαδικτύου.

Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο  http://www.astynomia.gr/asfali_gr.html

Μερικά χαρακτηριστικά  του ηλεκτρονικού εγκλήματος  είναι:

α)Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι γρήγορο, διαπράττεται σε χρόνο δευτερολέπτων και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται ούτε το ίδιο το θύμα. Continue reading «Ηλεκτρονικό έγκλημα»