επιστροφή
JavaScript Codes
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Σας ενημερώνουμε για  την εγκύκλιο και το ΦΕΚ σχετικά με την οργάνωση της πράξης "Ενισχυτική Διδασκαλία 2020-2021".  
Σας παρακαλώ  για  την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων των μαθημάτων τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές στην ενισχυτική διδασκαλία και που  έχει σχέση με την επίδοση τους  (Υπόδειγμα _ 1 αίτησης-δήλωσης μαθημάτων)
ώστε  έγκαιρα να συλλέξουμε  ηλεκτρονικά τις σχετικές αιτήσεις-δηλώσεις και να τις στείλουμε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα.
Για διευκόλυνση της διαδικασίας, η αίτηση-δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας έχει αναρτηθεί στο blog και στην ιστοσελίδα  του σχολείου.
Η διαδικασία έχει ως εξής:
Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής, με απόφαση συλλόγου διδασκόντων, προτείνονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας και συντάσσεται συγκεντρωτικό αρχείο υπό μορφή excel (Υπόδειγμα_2_Διευθυντές Γυμνασίων) το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια, ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας εισηγείται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε.( δηλ. μονάδα όπου θα γίνεται η ενισχυτική διδασκαλία στο Γυμνάσιο Θουρίας), με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών και προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού.

Τμήμα χρονοδιαγράμματος που αφορά στις Σχολικές Μονάδες:
έως Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020
-Ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων
-Συμπλήρωση αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων από γονείς και υποβολή τους στη Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας.
έως Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020
Σχολική μονάδα:
-Πρόταση - απόφαση συλλόγου διδασκόντων και σύνταξη σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου μαθητών (Υπόδειγμα _ 2 _ Διευθυντές Γυμνασίων)
-Ηλεκτρονική αποστολή αρχείου μαθητών προς τον κ. Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Εισήγηση προς Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε. δηλ. μονάδα όπου θα γίνεται η ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο
( Γυμνάσιο Θουρίας) και πρόταση Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
mail@gym-thour.mes.sch.gr

Οι ημερομηνίες είναι δεσμευτικές.

Η Διευθύντρια
Ανδρεάκου Παναγιωτίτσα
Μαθηματικός

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική
Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021.

Υπόδειγμα αίτησης δήλωσης μαθημάτων
Φ.Ε.Κ.Β 4194/ 29-09-2020
Οι γονείς των μαθητών μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους τα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση την οποία και θα αποστείλουν  ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@gym-thour.mes.sch.gr )