επιστροφή
Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στα τηλέφωνα:

Γυμνάσιο Θουρίας            τηλ: 2721032365
Ανδρεάκου Παναγιωτίτσα  τηλ.6946223964Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε στα τηλέφωνα:

Γυμνάσιο Θουρίας            τηλ: 2721032365
Ανδρεάκου Παναγιωτίτσα  τηλ.6946223964Ενημέρωση για την "Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής", μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Ενημέρωση για την "Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής", μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

JavaScript Codes