ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.
   Ο ?σχολικός κανονισμός? είναι οι όροι και οι κανόνες, οι βασικές προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται το έργο του σχολείου. Δίνει έμφαση στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία, αφορά δε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές, γονείς).
Ι. ΜΑΘΗΤΕΣ
   Οι μαθητές είναι τα σημαντικότερα μέλη της σχολικής κοινότητας και αποτελούν το λόγο ύπαρξης του Σχολείου ως θεσμού. Γι? αυτό και πρέπει το περιεχόμενο της σχολικής ζωής να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία και τις δραστηριότητες που καλλιεργούν αυριανούς πολίτες και ανθρώπους ελεύθερους, υπεύθυνους, με ενεργό συμμετοχή, κοινωνική ευαισθησία, ευθύνη και ανοχή στη διαφορετικότητα.
Ως εκ τούτου:
1. Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, η παρουσία τους στην πρωινή προσευχή και συγκέντρωση, καθώς και η τακτική, ανελλιπής και όχι επιλεκτική φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γι? αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Όποιος μαθητής αποχωρεί από το σχολικό συγκρότημα στη διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να έχει άδεια από το Διευθυντή. Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί το σχολικό πρόγραμμα πριν τη λήξη του ωραρίου, οι μαθητές αποχωρούν από το σχολείο κατόπιν επικοινωνίας του Διευθυντή με τους κηδεμόνες τους.
Η έξοδος από την τάξη επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρό λόγο.
Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απουσία μαθητή από κάποιο μάθημα δεν επιτρέπεται. Έξοδος των μαθητών για σχολικές δραστηριότητες από την τάξη επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δικαιολογητικό σημείωμα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η απαλλαγή από τα μαθήματα δεν ισχύει σε περίπτωση προγραμματισμένου διαγωνίσματος.
                                                                                 
   Οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνονται και να προετοιμάζονται καθημερινά για όλες τις ώρες των μαθημάτων, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης προγραμματισμένης δραστηριότητας.
Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή, μετά την παρέλευση πέντε (5) λεπτών, ο απουσιολόγος ειδοποιεί τη Διεύθυνση του Σχολείου.
   Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας, στους διαδρόμους των ορόφων και στις σκάλες, αλλά στο προαύλιο του Γυμνασίου (μπροστά στα γραφεία των καθηγητών).
2. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εκδρομές, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι γιορτές, κ.α.
3. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να μην καταστρέφουν το σχολικό χώρο και τη σχολική περιουσία, δηλαδή τα εποπτικά μέσα και την υλικοτεχνική υποδομή.
Σε περίπτωση που θα υπάρξουν ζημιές ή καταστροφές, οι υπαίτιοι με τους κηδεμόνες τους θα αναλαμβάνουν την αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους.
4. Το σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχεται δωρεάν από την πολιτεία και δεν πρέπει να καταστρέφεται.
5. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στην τάξη εγκαίρως με τα σχολικά τους εγχειρίδια και με ό,τι άλλο διδακτικό υλικό ορίζεται από το διδάσκοντα κάθε μαθήματος. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής οι μαθητές προσέρχονται με αθλητική περιβολή. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στο μάθημα, οι μαθητές πρέπει να προσκομίζουν στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής ενημερωτικό σημείωμα από τους Γονείς- Κηδεμόνες.
6. Το σχολείο παρέχει στους μαθητές γενική παιδεία και όλα τα μαθήματα είναι σημαντικά. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν προσεκτικά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι.
7. Οι εκδηλώσεις του σχολείου είναι υποχρεωτικές και η μη συμμετοχή των μαθητών σε αυτές συνεπάγεται καταχώριση απουσιών. Εξαιρούνται οι εκδρομές με πούλμαν ή άλλο μεταφορικό μέσο για τις οποίες απαιτείται άδεια συμμετοχής από τον κηδεμόνα.
8. Η καταδολίευση των εξετάσεων, η αντιγραφή και η υποκλοπή τιμωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
9. Η εμφάνιση και η καθαριότητα των μαθητών αποτελεί πρωτίστως θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας και αισθητικής καλλιέργειας. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την ευπρεπή παρουσία των παιδιών τους στο χώρο του σχολείου. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακρότητες. Οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις Διευθυντή και καθηγητών.
10. Οι μαθητές (εγκύκλιος Γ2/132328/12-2006/ΥΠΕΠΘ) δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται καθ? όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στη τσάντα του. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ.104/1979 (ΦΕΚ23Α΄) σχολικές κυρώσεις.
11. Επίσης, δεν επιτρέπονται η ακούσια και χωρίς άδεια φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση στο σχολείο.
12. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κλειστούς και υπαίθριους χώρους του σχολείου (Ν.3868/2010 και εγκύκλιος 120995/30-9-2010 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Είναι αυτονόητο ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται επίσης στις εξωσχολικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και εκδρομές. Η παράβαση ελέγχεται παιδαγωγικά και πειθαρχικά από τους εκπαιδευτικούς και πειθαρχικά από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας.
13. Απαγορεύεται αυστηρά το αλκοόλ, η κατοχή και χρήση ουσιών, τόσο εντός του σχολείου όσο και κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και εκδρομών. Η κατοχή και χρήση αλκοόλ και ουσιών διώκονται αυτοδίκαια και είναι παράπτωμα ελεγχόμενο παιδαγωγικά και πειθαρχικά.
14. Η δημοκρατική συμπεριφορά, ο σεβασμός σε καθηγητές και μαθητές, ο διάλογος, η αρμονική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και η τήρηση των σχολικών κανονισμών είναι βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.
Επισημαίνεται ότι ο λεκτικός, σωματικός και ψυχικός εκφοβισμός, καθώς και γενικά φαινόμενα σχολικής βίας, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα που δυναμιτίζουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις κυρώσεις που επιβάλλει το Π.Δ.104/79. Επίσης, ο ευτελισμός της αξιοπρέπειας μαθητών και καθηγητών με ηλεκτρονικά μέσα (κινητά τηλέφωνα, διαδίκτυο, facebook) θεωρείται παράπτωμα.
ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
   Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η επίδραση τους καθοριστική. Με την επιστημονική τους κατάρτιση και το ήθος τους διδάσκουν και συγχρόνως διαπαιδαγωγούν. Πρέπει να αποτελούν πρότυπο αναφοράς για τους μαθητές.
   Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, καθώς και οι σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, όπως και οι τυχόν παραβάσεις αυτών, περιγράφονται επακριβώς από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία.
Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί:
1. Είναι ανάγκη με τη στάση τους να συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο και να σέβονται την προσωπικότητα των μαθητών και των συναδέλφων τους, αποφεύγοντας εκφράσεις και ενέργειες που τους θίγουν.
2. Αντιμετωπίζουν με δίκαιο τρόπο και παιδαγωγικούς χειρισμούς θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση και συμπεριφορά των μαθητών. Με τη στάση τους πρέπει να συμβάλλουν στην εκτόνωση των εντάσεων και στην αντιμετώπιση των σχολικών δυσλειτουργιών.
3. Ενθαρρύνουν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και προσπαθούν να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες αυτών.
4. Είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της σχολικής ζωής, να είναι συνεπείς στην προσέλευσή τους στο σχολείο και στην τάξη, στην τήρηση του ωραρίου των διδακτικών ωρών και του αναλυτικού προγράμματος, να μεριμνούν για την ευταξία και την ευκοσμία των σχολικών χώρων, να εκτελούν υπεύθυνα τις εφημερίες τους και οποιαδήποτε άλλη εργασία τους ανατίθεται από τη Διεύθυνση και γενικά να έχουν μια ευπρεπή παρουσία στο σχολείο.
5. Είναι απαραίτητο να διασφαλίζουν την ασφάλεια των μαθητών σε όλους τους σχολικούς χώρους, όπως και την ασφάλεια τους κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με ευθύνη του σχολείου.
6. Υποχρεούνται να ενημερώνουν συστηματικά τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για θέματα που αφορούν στην επίδοση, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά αυτών, σε καθορισμένες ώρες και ημέρες, αλλά και εκτάκτως, αν παραστεί ανάγκη. Επίσης θα πρέπει να συνεργάζονται με τους γονείς για θέματα που έχουν σχέση με ιδιαίτερη αντιμετώπιση μαθητών.
7. Οφείλουν να ενημερώνονται και να τηρούν την εκπαιδευτική νομοθεσία, να σέβονται τη διοικητική ιεραρχία και να συνεργάζονται στενά με το Διευθυντή του σχολείου, το Διευθυντή της Διεύθυνσης, τους σχολικούς και ειδικούς συμβούλους για θέματα που αφορούν στη σχολική κοινότητα.
8. Πρέπει να είναι εχέμυθοι και να σέβονται το απόρρητο των αποφάσεων του Συλλόγου των Διδασκόντων και των στοιχείων που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα καθηγητών, μαθητών και γονέων.
9. Μεταξύ των εκπαιδευτικών θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία σε θέματα που αφορούν στη διδακτική διαδικασία, στη συμπεριφορά των μαθητών και γενικότερα στον προγραμματισμό της σχολικής ζωής. Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει στενότερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του ιδίου κλάδου και κυρίως μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης.
ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
   Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας μέσα στη σχολική κοινότητα και ο ρόλος του είναι καταλυτικός για την πραγματοποίηση του έργου στο σχολείο.
Ως εκ τούτου:
1. Ο Διευθυντής με το κύρος, την πειθώ και το ήθος του ασκεί το πολύπλοκο διοικητικό και παιδαγωγικό του έργο σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, τους μαθητές, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όπως επίσης με το Δήμο, τη Σχολική Επιτροπή, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους ειδικούς φορείς, καθώς και με όλους τους ιεραρχικούς προϊσταμένους.
2. Ο Διευθυντής οφείλει να είναι έντιμος, δίκαιος, αντικειμενικός και να μην υιοθετεί διαφοροποιημένη κατά περίπτωση συμπεριφορά προς καθηγητές και μαθητές.
3. Ο ρόλος του είναι εμψυχωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός, καθοδηγητικός αλλά και ελεγκτικός. Οι αποφάσεις του οφείλουν να είναι σύννομες και παιδαγωγικά ορθές.
ΙV. ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή θεωρούνται και οι δύο γονείς του (πατέρας και μητέρα). Σε περίπτωση που αυτοί κατοικούν σε διαφορετική πόλη από αυτή που βρίσκεται το σχολείο του μαθητή, ορίζουν από κοινού τρίτο πρόσωπο ως κηδεμόνα του τέκνου τους με συμβολαιογραφική πράξη. Σε περίπτωση δε διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, κηδεμόνας του τέκνου θεωρείται ο γονέας που ορίζεται σύμφωνα με δικαστική απόφαση, η οποία πρέπει να προσκομίζεται στο σχολείο.
Ειδικότερα:
1. Οι γονείς-κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή για κάθε σχολική τάξη στο τέλος της σχολικής χρονιάς για το επόμενο διδακτικό έτος.
2. Οι γονείς είναι καλό να ενημερώνουν το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς για θέματα υγείας των μαθητών ή σχετικά με θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης τους, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά τους. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να προσαρμόσουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους και να αντιμετωπίσουν με ευαισθησία και εχεμύθεια τα ιδιαίτερα προβλήματα αυτών.
3. Οι γονείς-κηδεμόνες δεν παραλείπουν να ενημερώνονται τακτικά για τη φοίτηση, τη σχολική επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών. Η φοίτηση (απουσίες) των μαθητών Γυμνασίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ Α΄184), η με αριθ. πρωτ. Γ2/2209/18-03-1998 (ΦΕΚ Β΄ 314) και το Π.Δ. 185/1990 (ΦΕΚ Α΄70).
4. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με το Διευθυντή και το Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, στη διοργάνωση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και στην καλλιέργεια ενός καλού, συνεργατικού κλίματος μεταξύ όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής.

i
Νομοθεσία
Ενδιαφέροντα
Υποδομές
JavaScript Codes