Τα αγριολούλουδα της Ελλάδος

 

Aethionema saxatile Anagallis arvensis Anemone hortensis
Aethionema saxatile Anagallis arvensis Anemone hortensis
Anemone coronaria Berteroa orbiculata Draba lasiocarpa
Anemone  coronaria Berteroa orbiculata Draba lasiocarpa
Fumaria officinalis Gastrocotyle macedonica (2) Hypecoum imberbe
Fumaria officinalis Gastrocotyle macedonica Hypecoum imberbe
Malcolmia chia Muscari comosum Pallenis spinosa
Malcolmia chia Muscari comosum Pallenis spinosa
Pulsatilla halleri Tragopogon hybridus Viola kitaibeliana
Pulsatilla halleri subsp rhodopaea Tragopogon hybridus Viola kitaibeliana