Τα πουλιά της Ελλάδος

 

Καλόγηρος δεντροτσοπανάκος καρδερίνα
Καλόγηρος Δεντροτσοπανάκος Καρδερίνα
κοκκινολαίμης καστανοπαπαδίτσα κοκκοθραύστης
Κοκκινολαίμης Καστανοπαπαδίτσα Κοκκοθραύστης
θαμνοψάλτης λούγαρο κότσυφας
Θαμνοψάλτης Λούγαρο Κότσυφας
χιονάδα κλειδωνάς καλαμόκιρκος
Χιονάδα Κλειδωνάς Καλαμόκιρκος