Ασκήσεις συμπλήρωσης κειμένου, ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΤΑΞΗΣ
  1. Έργα των Κυκλώπων
  2. Στην κορυφή των λόφων
  3. Σπουδαίοι τεχνίτες
  4. Η ζωή στις Μυκήνες
  5. Οι θεοί των Αχαιών
  6. Οι Αχαιοί ταξιδεύουν και κάνουν εμπόριο
  7. Οι Αχαιοί στην Κύπρο

 

 


[FrontPage Save Results Component]

 Οι ασκήσεις έγιναν με το πρόγραμμα Hot Potatoes. Τα κείμενα είναι παρμένα από το βιβλίο ιστορίας της            Γ΄ δημοτικού "Στα πολύ παλιά χρόνια " , Ο.Ε.Δ.Β , από το κεφάλαιο " Γ. ΟΙ ΠΟΛΥΧΡΥΣΕΣ ΜΥΚΗΝΕΣ"

Τις ασκήσεις επεξεργάστηκε ο Τζημούλης Οδυσσέας, δάσκαλος του 69ου  Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης