Σταυρόλεξα ιστορίας Γ΄ τάξης

 

Η γη πριν  από εκατομμύρια χρόνια
Η ανακάλυψη της φωτιάς
ΜΥΘΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ (1)
ΜΥΘΙΚΟΙ ΗΡΩΕΣ(2)

 

Η επιλογή των λέξεων και η σύνθεση των ορισμών έγινε από την Κατερίνα Παπαϊωάννου.

Την επεξεργασία με hot potatoes έκανε ο Τζημούλης Οδυσσέας