Αντίθετα επίθετα

Άσκηση Αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε τις λέξεις δεξιά με αυτές αριστερά
άγνωστος
χρήσιμος
πλούσιος
λίγος
γνωστός
άχρηστος
φτωχός
πολύς