Αντίθετα επίθετα 1

Άσκηση Αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε τις λέξεις δεξιά με αυτές αριστερά
εύκολος
σπάνιος
αραιός
υγιής
δύσκολος
συχνός
πυκνός
άρρωστος