Αντίθετα ουσιαστικά 1

Άσκηση Αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε τις λέξεις δεξιά με αυτές αριστερά
σκοτάδι
όρεξη
δυστυχία
γαλήνη
φως
ανορεξία
ευτυχία
φορτούνα