Αντίθετα ρήματα 1

Άσκηση Αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε τις λέξεις δεξιά με αυτές αριστερά
δουλεύω
αρχίζω
αδυνατίζω
ράβω
τεμπελιάζω
τελειώνω
παχαίνω
ξηλώνω