Ευθύς και πλάγιος λόγος

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε τις προτάσεις δεξιά με αυτές αριστερά.
"Τι ώρα θα τελειώσεις;" ρώτησε η Μαρίνα
"Πώς έγραψες στο διαγώνισμα;" τον ρώτησε η μητέρα
"Να έχεις τελειώσει τα μαθήματά σου ως τις 07.00" του είπε ο πατέρας
"Κλείσε το παράθυρο" είπε στο Στέφανο ο δάσκαλος
Η Μαρίνα με ρώτησε τι ώρα θα τελειώσω.
Η μητέρα τον ρώτησε πώς έγραψε στο διαγώνισμα.
Ο πατέρας του είπε να έχει τελειώσει τα μαθήματά του ως τις 07.00
Ο δάσκαλος είπε στο Στέφανο να κλείσει το παράθυρο