Ευθύς και πλάγιος λόγος

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε τις προτάσεις δεξιά με αυτές αριστερά.
"Πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά" απάντησαν οι γονείς μου.
"Να μην οδηγείτε χωρίς κράνος" τους συμβούλεψε ο παππούς.
"Είναι ώρα για φαγητό" φώναξε η μητέρα.
"Τηλεφώνησε κανείς όσο έλλειπα;" ρώτησε η Ελένη.
Οι γονείς μου απάντησαν πως πρέπει να το σκεφτούν σοβαρά.
Ο παππούς τους συμβούλεψε να μην οδηγούν χωρίς κράνος
Η μητέρα φώναξε πως είναι ώρα για φαγητό.
Η Ελένη ρώτησε αν τηλεφώνησε κανείς όσο έλλειπε.