Ευθύς και πλάγιος λόγος

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε τις προτάσεις δεξιά με αυτές αριστερά.
Η Δέσποινα ανακοίνωσε ότι θα πάει στο χωριό.
Η γιαγιά τής είπε να βιαστεί γιατί θ'αργήσει.
Η δασκάλα ρώτησε τα παιδιά αν έχουν καταλάβει την ερώτηση
Ο Μιχάλης φώναζε πως θα βρει τον κλέφτη.
"Θα πάω στο χωρίο" ανακοίνωσε η Δέσποινα
"Βιάσου γιατί θ'αργήσεις" της είπε η γιαγιά
"Παιδιά,έχετε καταλάβει την ερώτηση;" ρώτησε η δασκάλα.
"Θα βρω τον κλέφτη" φώναζε ο Μιχάλης