Ευθύς και πλάγιος λόγος

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε τις προτάσεις δεξιά με αυτές αριστερά.
Η Ματίνα ομόλόγησε ότι δεν διάβασε για το διαγώνισμα.
Η μητέρα ρώτησε ποιος έσπασε το βάζο
Ο Περικλής είπε ότι έχει πολύ διάβασμα σήμερα.
Ο Γιάννης είπε ότι θα μείνει στο σπίτι γιατί είναι κουρασμένος
"Δε διάβασα για το διαγώνισμα" ομολόγησε η Ματίνα .
"Ποιος έσπασε το βάζο;" ρώτησε η μητέρα.
"Έχω πολύ διάβασμα σήμερα" είπε ο Περικλής
"Θα μείνω στο σπίτι γιατί είμαι κουρασμένος" είπε ο Γιάννης.