Λαϊκές εκφράσεις για το ψωμί

Άσκηση αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε τις προτάσεις από δεξιά σε αυτές από αριστερά
Το πήρε για ένα κομμάτι ψωμί
Το ξεφούρνισα
Φάγαμε ψωμί κι αλάτι
Του πήρε την μπουκιά από το στόμα
Λέει το ψωμί ψωμάκι
Βγάζω το ψωμί μου
Το αγόρασε με ελάχιστα χρήματα
Το είπα ξαφνικά ,χωρίς να το περιμένει κανείς
Έχουμε περάσει πολλά μαζί
Του το στέρησε την τελευταία στιγμή
Ζει με στερήσεις,πεινάει πολύ
Εξασφαλίζω τα απαραίτητα για επιβίωση