Χρήσιμες συνδέσεις

για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ

 

Α/Α ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
1 4ο Δημοτικό Σχολείο ΙΛΙΟΥ >>>>
2 Γ.Σαλονικίδης >>>>
3 Μ.Κουσλόγλου >>>>
4 Β.Μισαηλίδης >>>>
5 Education.gr >>>>