Σχολ. έτος: 2013-2014


Τα παιχνίδια λέξεων και το φόντο, κατασκευάσθηκαν από μία μικρή αλλά δυναμική ομάδα μαθητών των ΣΤ1 και ΣΤ2 τμημάτων του σχολείου μας, με την φροντίδα του εκπαιδευτικού Τσορμπατζόγλου Γιώργου ΠΕ19, με σκοπό την συμμετοχή μας στο 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Δίπλα σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν τα ονοματεπώνυμα των μαθητών που τα έφτιαξαν

Πληροφορική

 

Μαθηματικά

Γεωγραφία

Φυσικά

Γλώσσα & Ιστορία

Διάφορα