Μάντεψε τον αριθμό

Έχουμε διαλέξει ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ 1 και 100. Προσπάθησε να τον μαντέψεις σε 10 το πολύ προσπάθειες.
Κάθε φορά θα σού λέμε αν ο αριθμός που μάντεψες είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον σωστό αριθμό.
Για γρήγορη εύρεση του τυχαίου αριθμού προτείνεται να χρησιμοποιήσεις την δυαδική αναζήτηση (binary search) που ακολουθεί την ιδέα του "Διαίρει και Βασίλευε".