Βαθμολόγιο για Ειδικό Σχολείο (ΕΕΕΕΚ)

2019-2020

Στην περιοχή αυτή καταχώρησε τους μέσους όρους των τετραμήνων για κάθε μάθημα ξεχωριστά
Καλή Δύναμη