Να αντιστοιχίσεις τις συσκευές και μηχανές της πρώτης στήλης στη μετατροπή ενέργειας που επιτυγχάνουν όταν λειτουργούν.

Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".