Ποιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες και ποιες μη ανανεώσιμες

Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".