ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1      2                 
                  3   
4          5          6     
                   
  7                   
                   
   8            9        
                   
        10             
                   
           11          
        12             
       13              
                   
                   
                   
 14                    
                   
                   
                   

1. Ανεξάντλητες πηγες ενέργειας, που δε ρυπαίνουν.
4. Η συνολική ενέργεια στο σύμπαν παραμένει ........
7. Έτσι ονομάζονται οι αποθήκες ενέργειας.
8. Η ενέργεια που έχει ένα σώμα όταν κινείται.
10. Η ενέργεια που έχει το ηλεκτρικό ρεύμα.
11. Η ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω της θέσης του.
13. Τροφές με χαμηλή ενέργεια.
14. Ενέργεια που ρέει πάντα από το θερμότερο σώμα στο ψυχρότερο

2. Είναι απαραίτητη σε κάθε μεταβολή στη φύση.
3. Έχουμε ..............ενός μέρους της ενέργειας σε κάθε μετατροπή της από μια μορφή σε άλλη.
5. Η ενέργεια του αέρα.
6. Τέτοια ενέργεια εκπέμπει ο ήλιος.
9. Πολύ επικίνδυνη μορφή ενέργειας.
12. Αυτοί που κάνουν τέτοια ζωή πρέπει να καταναλώνουν φτωχές ενεργειακά τροφές.