1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ (ΚΕΦ.5-12)

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
   Αιγαίο πέλαγος      Αρκάδιος      Ασία      Βυζάντιο      Γότθοι      Διάταγμα      Διοκλητιανός      Ευρώπη      Εύξεινο Πόντο      Ιουλιανός      Κωνσταντίνος      Κωνσταντινούπολη      Λικίνιος      Μέγα      Νέα Ρώμη      Ονώριος      Πέρσες      Παραβάτη      Πόλη      Ρώμη      Χριστιανισμού      ανατολικό      ανεξιθρησκίας      αρχαίους ναούς      ασφαλείς      δυτικό      δύο      ελληνικά      επίσημη      θεοδόσιος      θρησκεία      καλή οργάνωση      παλαιά      ρωμαϊκό νόμο      τετραρχίας      476 μ.Χ.   
Γειτονικοί λαοί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι στο βορρά και οι στην ανατολή, παραβίαζαν τα σύνορα. Έτσι ο αυτοκράτορας προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα εφαρμόζοντας το σύστημα της που όριζε τέσσερις συνάρχοντες.
Επικράτησαν όμως δυο άρχοντες, ο και ο . Σε ότι αφορά στις θρησκευτικές διαφορές υπέγραψαν στο Μεδιόλανο της Ιταλίας το της . Λίγο αργότερα επικράτησε σαν μονοκράτορας ο .
Ο Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα από τη στο αρχαίο , που στην αρχή ονομάστηκε . Όμως οι κάτοικοι την ονόμασαν προς τιμή του ιδρυτή της ή απλά . Η νέα πρωτεύουσα είχε πολύ σημαντική θέση, γιατί εκεί συναντιόντουσαν οι δρόμοι που ένωναν την με την και τον με το .
Έτσι ο Κωνσταντίνος βοήθησε στην εξάπλωση του . Μετά απ’ αυτόν ανέλαβε ο που ήθελε να επαναφέρει την θρησκεία. Δεν πρόλαβε όμως γιατί σκοτώθηκε. Τη θέση του ανέλαβε ο , που είχε εντελώς διαφορετική στάση και κήρυξε τον Χριστιανισμό ως θρησκεία έκλεισε τους , κατάργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες και έκλεισε το μαντείο των Δελφών. Έτσι οι Χριστιανοί ονόμασαν τον αυτοκράτορα αυτόν , ενώ τον προηγούμενο τον ονόμασαν .
Αργότερα η Βυζαντινή αυτοκρατορία χωρίστηκε σε τμήματα για να διοικείται καλύτερα. Το ανατολικό μέρος ανέλαβε ο και το δυτικό ο .Το ανατολικό κομμάτι προόδευσε, γιατί είχε και οι κάτοικοι ένιωθαν . Επίσης ένιωθαν ενωμένοι, γιατί πίστευαν στην ίδια , μιλούσαν και αποδέχονταν το . Τελικά μόνο το κατάφερε να διασωθεί ενώ το διαλύθηκε οριστικά το .