3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ (ΚΕΦ. 5-12)

Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".