6η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ (ΚΕΦ.5-12)

Σταυρόλεξο

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
   1                   
 2           3            
4           5             
                  6    
       7               
                    
                    
      8            9      
                    
10                      
            11   12         
 13                     
                    
14                    15    
                    
 16                     
             17         
      18                
               19       

1. Η μητέρα του Μ. Κωνσταντίνου.
4. Είχαν αρχηγό τον Γελίμερο.
5. Εκεί υπογράφτηκε το διάταγμα της ανεξιθρησκίας.
7. Χώρισε την αυτοκρατορία σε δύο τμήματα
8. Τον ονόμασαν «Αποστάτη».
10. Χώρισε την αυτοκρατορία σε τέσσερα τμήματα.
11. Αρχηγός των Γότθων που κυρίευσαν και λεηλάτησαν τη Ρώμη.
13. Πήρε το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας το 395 μ.Χ.
14. Οι χριστιανοί τον ονόμασαν Άγιο και ισαπόστολο.(δυο λέξεις)
16. Το αγαπημένο αγώνισμα των Βυζαντινών.
17. Πήρε το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας το 395μ.Χ.
18. Νίκησε το Γαλέριο, αλλά νικήθηκε από τον Κωνσταντίνο.
19. Έτσι ονομάζονταν τα αθλητικά σωματία στο Βυζάντιο.

1. Αυτοκράτειρα η οποία ίδρυσε το Πανδιδακτήριο
2. Εκεί νικήθηκαν οι Ούννοι.(δύο λέξεις)
3. Ιδρυτής του «γοτθικού βασιλείου της Ιταλίας».
6. Σ΄αυτή την αρχαία πόλη χτίστηκε η Κωνσταντινούπολη.
9. Αρχηγός των Ούννων.
12. Τα άλογά του στόλιζαν τον ιππόδρομο της Κων/πολης
15. Συγκάλεσε ο Κων/ος στη Νίκαια την πρώτη οικουμενική ......