Για τους γονείς...
 
 

Το διαδίκτυο είναι ένα συναρπαστικό περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, να ενημερωθούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να εκπαιδευτούμε και να διεκπεραιώνουμε συναλλαγές από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Είναι ένας νέος συναρπαστικός κόσμος ο οποίος ασκεί ιδιαίτερη έλξη στα παιδιά. Σε αυτόν βρίσκουν παιχνίδια, εφαρμογές που τους επιτρέπουν την επικοινωνία με άλλους χρήστες του διαδικτύου και κάθε πληροφορία που μπορεί να χρειάζονται. Η ενασχόληση των παιδιών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει πολλές δυνατότητες μάθησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.

Παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του, το διαδίκτυο κρύβει κάποιους κινδύνους, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Οι γονείς έχουν δικαίωμα και θα πρέπει να επιβλέπουν και να φιλτράρουν το περιεχόμενο του Διαδικτύου ώστε να ελέγχουν ότι τα παιδιά τους δεν έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που μπορεί να είναι επιβλαβές για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και να τα προτρέπουν να αποφεύγουν τη δημοσίευση προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διευθύνσεις, προτιμήσεις, ενδιαφέροντα κ.α.) κατά τη διάρκεια χρήσης του διαδικτύου, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι σε συνδυασμό με φωτογραφίες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και στις παρακάτω συνδέσεις:

- Στη σελίδα του Δημ. Σχολ. Σκοτούσσης
- Στη σελίδα του Σχολικού Δικτύου

- Στη σελίδα http://www.safeline.gr/plirofories/symboyles
- Στη σελίδα της Microsoft