Για τους μαθητές...
 
 
Το υλικό που υπάρχει είναι προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό. Απευθύνεται σε αυτούς που θα ήθελαν να συμπληρώσουν τη σχολική τους εργασία με ιδέες και υλικό.
Υλικο για την Α' ταξη
Υλικο για την Β' ταξη
Υλικο για την Γ' ταξη
 
Υλικο για την Δ ταξη
Υλικο γιατην Ε' ταξη
Υλικο για την ΣΤ' ταξη
             

Η περιήγηση στο διαδίκτυο, μπορεί να είναι διασκεδαστική, χρήσιμη και κοινωνικά ωφέλιμη, αλλά φροντίζουμε να μη κάνουμε κατάχρηση του χρόνου μας σ' αυτό.