Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 
             
  Ελληνική Ανοικτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο «SafeLine»  
  Γραμμή Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου  
  Δίκτυο κατά της βίος στο σχολείο  
  Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου  
  Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.)  
  Ο Συνήγορος στα Σχολεία  
  Ο Συνήγορος του Παιδιού