Καλωσήλθατε

Το όραμα μας: «η εκπαίδευση ενηλίκων δεν αποτελεί διαδικασία του να διδάσκει κανείς σε άλλους, αλλά να τους καθιστά ικανούς να αποκτήσουν φωνή», (Rogers).

Λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας τις αρχές του Jarvis, τα χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων

  • τον ρόλο του εκπαιδευτή,
  • ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων vs μεταφορά γνώσεων
  • κάλυψη των αναγκών τους καθώς και
  • σεβασμό στην ενηλικιότητα ενηλίκων.

Το Ινστιτούτο μας δραστηριοποιείται στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ανοίγεται στην τοπική κοινωνία, προσφέροντας άτυπη μάθηση – εκπαίδευση των ενηλίκων σε ενήλικες πολίτες, ιδιαίτερα σε γυναίκες και συντελεί στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας δίνοντας τους ευκαιρίες επιμόρφωσης, προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Επίσης λειτουργεί για να εξυπηρετεί την κοινωνική ένταξη μεταναστών και αλλοδαπών (εκμάθηση ελληνικής γλώσσας), προς την ορθολογική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, στηριζόμενο στην προσφορά των εκπαιδευτών σε εθελοντική βάση .

 

 Βαμβακά Κυριακή
Πρόεδρος-
Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων