ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1)     Περιγραφή του Περιβάλλοντος Εντολών Γραμμής.

2)     Τι σημαίνει το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας?

3)     Σε ποιες περιοχές χωρίζεται η Γραμμή Εργασιών?

4)     Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός παραθύρου σε Γ.Π.Ε?

 

                   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος βάζοντας δίπλα στο αντίστοιχο κελί Σ ή Λ.

 

α/α

Προτάσεις Σωστού - Λάθους

Σ  ή  Λ

1

Στο γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας, ο χρήστης επικοινωνεί με τον υπολογιστή μέσω μιας εικονικής Επιφάνειας Εργασίας.

 

2

Η γραμμή εργασιών περιλαμβάνει μόνο το Βασικό Μενού.

 

3

Για να ελέγξουμε τις εφαρμογές που είναι ανοιχτές πρέπει να κοιτάξουμε την περιοχή Γρήγορης Εκκίνησης.

 

4

Η γλώσσα του πληκτρολογίου στον υπολογιστή μας, απεικονίζεται στην περιοχή ενεργών εφαρμογών.

 

5

Όλα τα παράθυρα σε ένα Γραφικό Περιβάλλον επικοινωνίας έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά.

 

6

Η γραμμή εργαλειών είναι ίδια για όλα τα προγράμματα στα Windows.

 

7

Στα Windowsδεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε πολλά προγράμματα ταυτόχρονα.

 

 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

  1. Μελετήστε το φυλλάδιο «Εισαγωγικό Εργαστηριακό μάθημα» και εκτελέστε τις αντίστοιχες ενέργειες.
  2. Ανοίξτε στον υπολογιστή του εργαστηρίου σας δυο προγράμματα Λογισμικού Εφαρμογών. Για παράδειγμα, ανοίξτε το Σημειωματάριο και την Αριθμομηχανή. Προσπαθήστε να εξασκηθείτε στις εξής ενέργειες:

§  Με τη βοήθεια του ποντικιού να μεταβάλετε το μέγεθος του παραθύρου του «Σημειωματαρίου».

§  Να ελαχιστοποιήσετε τα παράθυρα και των δύο προγραμμάτων.

§  Να μεγιστοποιήσετε τα παράθυρα και των δύο προγραμμάτων.

§  Να επιλέγετε πότε το παράθυρο του ενός προγράμματος και πότε του άλλου.

§  Να μετακινήσετε το παράθυρο του προγράμματος «Αριθμομηχανή» στην επιφάνεια εργασίας.

§  Να κλείσετε τα δύο προγράμματα

 

  1. Στο περιβάλλον Windowsτου υπολογιστή του εργαστηρίου επιλέξτε «Έναρξη ? Προγράμματα-Βοηθήματα-Γραμμή Εντολών». Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την εντολή: dateκαι πατήστε το πλήκτρο ?Enter?. Τι εμφανίζει?

.............................................................................................................................................................................................

Αν δοκιμάζαμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα πληκτρολογώντας τη λέξη: today και ?Enter?, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα?

???????????????????????????????????????????????????..

 

 ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Σελ. 39 ? 42.

Β.  Να μπορείτε να απαντήσετε προφορικά τις Ερωτήσεις Θεωρίας του συγκεκριμένου Φυλλαδίου.

 

Γ.  Να απαντήσετε γραπτά στο Τετράδιο Πληροφορικής τις Ερωτήσεις 2,3,4 από το παρόν Φυλλάδιο.