ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1)     Τι είναι το Υλικό του Υπολογιστή?

2) Πώς ονομάζουμε το κουτί του υπολογιστή και ποια τα πιο σημαντικά εξαρτήματα μέσα σε αυτό?

3)     Ποιες είναι οι κυριότερες συσκευές εισόδου?

4)     Ποιες είναι οι κυριότερες συσκευές εξόδου?

5)     Ποιοι είναι οι 3 διαφορετικοί τύποι εκτυπωτών?

6)     Προφορική εξέταση της εικόνας 2.3 του βιβλίου.

7)     Από τι αποτελείται η μνήμη ενός υπολογιστή?

8)     Περιγραφή λειτουργίας της μνήμης RAM

9)     Ποια είναι τα συνηθισμένα αποθηκευτικά μέσα?

10) Ποια είναι τα κυριότερα είδη υπολογιστών?

 

 

                   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος βάζοντας δίπλα στο αντίστοιχο κελί Σ ή Λ.

 

α/α

Προτάσεις Σωστού - Λάθους

Σ  ή  Λ

1

Τα προγράμματα στον υπολογιστή είναι μέρος του υλικού του μέρους.

 

2

Η οθόνη αφής είναι συσκευή εισόδου και εξόδου.

 

3

Στην μνήμη RAMαποθηκεύονται τα δεδομένα μόνιμα.

 

4

Ο σκληρός δίσκος αποθηκεύει περισσότερα δεδομένα από οποιοδήποτε άλλο αποθηκευτικό μέσο.

 

5

Οι φορητοί υπολογιστές δεν ανήκουν στην κατηγορία Προσωπικοί Υπολογιστές.

 

 

Β. Αντιστοιχίστε τα παρακάτω:

 

Α. Μονάδα εισόδου για κείμενο                        1.  σαρωτής

Β.  Μονάδα εισόδου για ήχο                            2.  πληκτρολόγιο

Γ. Μονάδα εξόδου για ήχο                              3.  οθόνη

Δ. Βασική μονάδα εξόδου                               4. οθόνη αφής

Ε. Μονάδα εισόδου για φωτογραφίες               5. μικρόφωνο

Ζ. Μονάδα Εισόδου/Εξόδου                            6. ηχεία

 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Σελ. 16 ? 20 και διάβασμα του Χάρτη εννοιών για τις συσκευές Εισόδου ? Εξόδου από το συγκεκριμένο Φυλλάδιο.

Β.  Να μπορείτε να απαντήσετε προφορικά τις Ερωτήσεις Θεωρίας του συγκεκριμένου Φυλλαδίου.

 

Γ.  Να απαντήσετε γραπτά στο Τετράδιο Πληροφορικής τις Ερωτήσεις 1,2,3,5 από το βιβλίο Σελ. 20 και να λύσετε την Άσκηση Β από το συγκεκριμένο φυλλάδιο.

 

           ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ