ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1) Τι είναι το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο?

2) Ποια μορφή έχει η ηλεκτρονική διεύθυνση?

3) Πως γίνεται η σύνθεση και η αποστολή ενός μηνύματος στο OutlookExpress?

4) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου?

 

                   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

  1.  Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος βάζοντας δίπλα στο αντίστοιχο κελί Σ ή Λ.

α/α

Προτάσεις Σωστού - Λάθους

Σ  ή  Λ

1

Για να στείλουμε e-mailπρέπει ο υπολογιστής να είναι συνδεδεμένος στο Internet.

 

2

Το e-mailέχει ένα μηνιαίο κόστος.

 

3

Από το e-mailμπορούμε να κολλήσουμε ιό.

 

4

Μια ηλεκτρονική διεύθυνση είναι μοναδική για τον καθένα μας.

 

5

Όταν πρόκειται για εταιρικά e-mailπρέπει στο τέλος οπωσδήποτε να έχουν κατάληξη .com.

 

6

Για να φτιάξω την ηλεκτρονική μου διεύθυνση πρέπει να πληρώσω στην εταιρεία που μου το παρέχει.

 

7

Όταν μου στέλνει κάποιος ένα μήνυμα και ο υπολογιστής είναι κλειστός τότε δεν θα το παραλάβω ποτέ .

 

8

Το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι πιο γρήγορο από το παραδοσιακό ταχυδρομείο.

 

 

2.     Πραγματοποίηση Εργαστηριακού Μαθήματος σχετικά με την Αποστολή και Παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Σελ. 86 ? 89.

Β.  Να μπορείτε να απαντήσετε προφορικά τις Ερωτήσεις Θεωρίας του συγκεκριμένου Φυλλαδίου.

Γ.  Να απαντήσετε γραπτά στο Τετράδιο Πληροφορικής τις Ερωτήσεις 1,2,4 από το βιβλίο Σελ. 89.