ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1)     Τι εννοούμε με τον όρο Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών?

2)     Το Διαδίκτυο ταυτίζεται με τον Παγκόσμιο Ιστό? Αν όχι, ποια η διαφορά τους?

3)     Τι εννοούμε με τον όρο Ιστοσελίδα?

4)     Τι εννοούμε με τον όρο δικτυακό τόπο?

5)     Πως ονομάζεται η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας?

6)     Περιέγραψε την μορφή της διεύθυνσης μιας ιστοσελίδας.

7)     Τι εννοούμε με τον όρο λογισμικό Πλοήγησης? Παραδείγματα.

8)     Τι εννοούμε με τον όρο Υπερκείμενο?

9)     Ποιες λέξεις ονομάζονται θερμές?

10)Τι σημαίνει κόμβος στον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών?

11) Ανέφερε μερικά εικονίδια στην Γραμμή Εργαλειών ενός Λογισμικού Πλοήγησης.

 

 

                   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος βάζοντας δίπλα στο αντίστοιχο κελί Σ ή Λ.

α/α

Προτάσεις Σωστού - Λάθους

Σ  ή  Λ

1

Ο Παγκόσμιος Ιστός Πληροφοριών είναι οι ιστοσελίδες.

 

2

Το Internetείναι ένας δικτυακός τόπος.

 

3

Το 1989 ξεκίνησε το Internet.

 

4

Όταν γράφουμε την διεύθυνση μιας ιστοσελίδας ξεκινάμε με το www?. και αυτόματα εμφανίζεται το http.

 

5

Μεγάλα κείμενα ονομάζονται Υπερκείμενο.

 

6

Λογισμικό πλοήγησης είναι το Google.

 

7

Όταν πάμε σε νέα ιστοσελίδα λέμε ότι πάμε σε έναν κόμβο.

 

8

Το κείμενο σε μια ιστοσελίδα πρέπει οπωσδήποτε να έχει μία θερμή λέξη.

 

9

Όλες οι λέξεις στο υπερκείμενο έχουν το ίδιο χρώμα.

 

10

Ο φυλλομετρητής είναι το ίδιο με το Λογισμικό Πλοήγησης.

 

11

Δεν μπορώ να επισκεφτώ ένα site, εάν δεν γνωρίζω την διεύθυνσή του.

 

 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Σελ. 78 ? 83.

Β.  Να μπορείτε να απαντήσετε προφορικά τις Ερωτήσεις Θεωρίας του συγκεκριμένου Φυλλαδίου.

 

Γ.  Να απαντήσετε γραπτά στο Τετράδιο Πληροφορικής τις Ερωτήσεις 1,4,6 από το βιβλίο Σελ.83.

 

   ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ