Εντολή Ανακοίνωση

Η εντολή «Ανακοίνωση» είναι εντολή εξόδου και χρησιμοποιείται προκειμένου να εμφανίσουμε στον χρήστη ένα παράθυρο με ένα μήνυμα στην οθόνη. Στη θέση μήνυμα μπορούμε να προσθέσουμε όποια φράση θέλουμε.

Ανακοίνωση[μήνυμα]


Π.χ. Ανακοίνωση [Γεια  σου] βγάζει το παρακάτω αποτέλεσμα:

 

 Εντολή Ερώτηση

Η εντολή «ερώτηση» είναι μια εντολή εισόδου και χρησιμοποιείται για να θέτουμε ερωτήσεις στον χρήστη και στην κενή περιοχή που εμφανίζει να γράφει την απάντηση.

Ερώτηση[μήνυμα]

 

π.χ.  Ερώτηση [Πως σε λένε?]                 το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω:

 

 

 Η τιμή που δίνει ο χρήστης ως απάντηση αποθηκεύεται προσωρινά και μπορούμε να την ανακτήσουμε χρησιμοποιώντας τη λέξη απάντηση.

Π.χ. Αν στην παραπάνω ερώτηση απαντήσουμε «Μαρία» και γράψουμε την εντολή

Δείξε απάντηση ,          θα μας εμφανίσει Μαρία         

 

Άσκηση 1η

Τι ακριβώς κάνουν οι δύο παρακάτω εντολές:

Ερώτηση [Δώσε μου τον αριθμό που θέλεις να υψώσεις στο τετράγωνο:]

Ανακοίνωση δύναμη απάντηση 2

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..........

Άσκηση 2η

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης των παραπάνω εντολών, αν δώσουμε την τιμή 3456. Δοκιμάστε το στον υπολογιστή και στη συνέχεια δώστε και άλλες τιμές πατώντας κάθε φορά Enterδίπλα από τις εντολές που αρχικά πληκτρολογήσατε.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...........

Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω εντολές, ώστε να υπολογίζουμε τον κύβο ενός αριθμού?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...........

Άσκηση 3η

Ας θεωρήσουμε ότι στην Ερώτηση «Πως σε λένε?» ο χρήστης απάντησε Γιώργο. Τι θα εμφανίσει η παρακάτω εντολή?

Ανακοίνωση (φρ[Χάρηκα πολύ] απάντηση [! Εμένα με λένε Σοφοκλή.])

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.......................................................................................................................................

Άσκηση 4η

Γράψτε σε κάθε εντολή αυτό που νομίζετε ότι θα εμφανιστεί μετά την εκτέλεσή της.

Α) Δείξε ?19*5                          ???????????????????????

B) Δείξε ?19  *  5                      ...........................................................................

Γ) Δείξε ?  19  *  5                        ???????????????????????..

Δ) Δείξε (φρ[5+6=] 5  +  6)      ???????????????????????.

Ε) Ερώτηση [Δώσε μου έναν αριθμό] ........?????????????? έστω ότι δίνουμε τον 5

ΣΤ) Ανακοίνωση απάντηση           ??????????????????????.

Ζ) Δείξε απάντηση   +  12           ??????????????????????.

Η) Δείξε ?  Καλημέρα                   ???????????????????????

 

ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

 

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Σελ. 188 ? 189 μέχρι παράγραφο 2.4 και από το παρόν φυλλάδιο.

Β.  Να απαντήσετε γραπτά τις Ασκήσεις 3,4 από το παρόν φυλλάδιο.

Γ.  Διάβασμα για Διαγώνισμα την επόμενη εβδομάδα. Ύλη Διαγωνίσματος: Από το βιβλίο Σελ. 176 ? 189 μέχρι παράγραφο 2.4 και όλα τα φυλλάδια για τα αντίστοιχα κεφάλαια.

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ