Εργαλείο Χελώνα

Για να δημιουργήσουμε μια χελώνα στην Επιφάνεια Εργασίας, χρησιμοποιούμε το εικονίδιο με το όνομα «Δημιουργία Χελώνας» :

 

Το ίχνος που αφήνει η χελώνα, με την κατάλληλη μετακίνησή της, μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε διάφορα σχέδια και γεωμετρικά σχήματα.

Βασικές εντολές μετακίνησης τηςΧελώνας

?  μπ  αριθμός εικονοστοιχείων: Η χελώνα προχωράει μπροστά τόσα εικονοστοιχεία όσα έχουμε ορίσει   π.χ. μπ  100

?  πι  αριθμός εικονοστοιχείων: Η χελώνα προχωράει προς τα πίσω τόσα εικονοστοιχεία όσα έχουμε ορίσει   π.χ. πι  50

?  δε  μοίρες: Η χελώνα στρίβει προς τα δεξιά όσες μοίρες έχουμε ορίσει   π.χ. δε 90

?  αρ  μοίρες: Η χελώνα στρίβει προς τα αριστερά όσες μοίρες έχουμε ορίσει   π.χ. αρ 30

?  στκ: Δίνει εντολή στην χελώνα να αφήνει ίχνος

?  στα: Δίνει εντολή στην χελώνα να σταματήσει να αφήνει ίχνος

?  σβγ: Σβήνει ότι υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας και επαναφέρει την χελώνα στην αρχική της θέση.

 

Δομή Επανάληψης

Όταν  μία εντολή ή ομάδα εντολών επαναλαμβάνεται σε ένα πρόγραμμα παραπάνω από μία φορά με την ίδια σειρά τότε χρησιμοποιούμε την εντολή «επανάλαβε» με την εξής σύνταξη:

επανάλαβε αριθμός_επαναλήψεων [λίστα οδηγιών]

 

Παράδειγμα

Πως θα δημιουργήσει η χελώνα ένα τετράγωνο στην επιφάνεια εργασίας?

 

στκ

μπ 100

δε 90

μπ 100

δε 90

μπ 100

δε 90

μπ 100

δε 90

 

Τι παρατηρούμε?

Οι εντολές μπ 100 και δε 90 επαναλαμβάνονται 4 φορές.

 

Πως μπορούμε να φτιάξουμε τετράγωνο με την εντολή επανάλαβε?

 

στκ

Επανάλαβε 4 [μπ 100 δε 90]

 

 Σχεδιασμός γωμετρικών σχημάτων

Για οποιοδήποτε σχήμα ν-πλευρών με μήκος π.χ.100 εφαρμόζουμε τον τύπο:

Επανάλαβε  ν [μπ 100 δε( 360/ν)]    όπου ν=3,4,5,6,7,8???.

Κύκλος: Επαναλαβε 360 [μπ 1 δε 1]

 

Παραδείγματα

Α) Ισόπλευρο τρίγωνο:                   Επανάλαβε 3 [μπ 100 δε 120]

Β) Πεντάγωνο:                                 Επανάλαβε 5 [μπ 100 δε 72]

Γ) Εξάγωνο:                                      Επανάλαβε 6 [μπ 100 δε 60]

Δ) Δωδεκάγωνο:                              Επανάλαβε 12 [μπ 100 δε 30]

 

 

Άσκηση 1η

Να γράψετε την κατάλληλη εντολή, ώστε να εμφανιστεί το όνομά σας 200 φορές στην οθόνη του υπολογιστή:

???????????????????????????????????????????????????????...................................................................???????????????????????????????????????????????????????...................................................................

 

 

Άσκηση 2η

Να δώσετε τις κατάλληλες εντολές στη χελώνα, ώστε να σχεδιάσει ένα ισόπλευρο τρίγωνο, ένα πεντάγωνο, ένα οκτάγωνο, ένα εξάγωνο και ένα δωδεκάγωνο.

 

 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

 

Άσκηση 3η

Με τι μοιάζει το σχήμα που δημιουργεί η επόμενη εντολή? 

Επανάλαβε 360 [μπ 1 δε 1]

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.......................................................................................................................................

 

Άσκηση 4η

Τι θα σχεδιάσει η χελώνα αν εκτελεστούν οι παρακάτω εντολές:

στκ

Επανάλαβε 12[μπ 50 αρ 30 πι 20]

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.......................................................................................................................................

 

Άσκηση 6η

Συμπληρώστε την παρακάτω εντολή, προκειμένου η χελώνα να σχεδιάσει έναν ανεμόμυλο, όπως φαίνεται στο σχήμα:

 

Επανάλαβε???[επανάλαβε ??[μπ?? δε??..] δε???.]

 

 

 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Σελ. 189 ? 191 μέχρι παράγραφο 2.5 και από το παρόν φυλλάδιο.

Β.  Να απαντήσετε γραπτά τις Ασκήσεις 3,4,5,6,7 από το παρόν φυλλάδιο.